�� ������ ��������� ��������� ��� ����������� �� ���-������

����� ����: ������ �����������: ��� ��� ������ ��� ����� �� ���������?  (��������� 20002 ���)

0 ������������� � 1 ����� ������������� ��� ����.

Oduvanhek

 • �����
�������� ������
« ����� #16 : 18 ���� 2008, 11:44:29 »
���-�����
����������
dom-forum.ru
�� ����� ���� � 4 ����. � 4 ������ �� 5 ����� ��� ���� ��� ������� �� ���� � �������� �� ������, ��� ��� ����� �������� , � � ����� ������� ������ ����� ��� ����� �����
 

Alessandro

 • �����
�������� ������
« ����� #17 : 19 ���� 2008, 19:03:38 »
���������!
������ � ��� � �� �����, �������� �������� � 5 ������?
� � ������ ����?
 

�����

 • �����
�������� ������
« ����� #18 : 20 ���� 2008, 16:42:12 »
Alessandro, �������� � 5 ������, ��� �� ���� � � ������ �������, �� �� �� ���� ���� ��������. � ��������� ��� ������ ���� � ����� ��������, ����� ����� �������� �������� 1/3 �������:(. ����� �������, ��� ����� ���� �������� ��������� �������� �.�. ������ ����� �� ������� �� ������ ����� �������� ������ � ���� �����, ������� ��� �� ������� ������ ��� �������� � �� ������� (��� ��������� ����� ������) ��� �� ���������� ���� ������ � �����...������� �� �������� �����, � ����� �� ������������� ������:)
 

������� Yurij-admin

 • �������������
 • *****
 • ���������: 3376
 • �������������: 7 ���(�)
 • ���: �������
�������� ������
« ����� #19 : 20 ���� 2008, 17:41:39 »
��� �� ���������� ���� ������ � �����...������� �� �������� �����, � ����� �� ������������� ������:)
���������� �������� ������� �� ������� ���� ���:
/index.php?topic=645.0
���-����� ������������ ����� � ���������� �������� � ������ � ���������� �������
 

Alessandro

 • �����
�������� ������
« ����� #20 : 21 ���� 2008, 11:34:33 »
���-�� ������ �� �����������.
��� �������� �������� ��� � �� �����.
� ����� �������� � ����� ������� ��� ����?
����� ��, � ������ ������ 2 ����.
���� ���������� ������, � ��� � ������� ���� ��� ���.
��� ��������?
 

�����

 • �����
�������� ������
« ����� #21 : 21 ���� 2008, 14:28:53 »
Alessandro, ������ ���������� �� � ��������� ������:)
������ ������� � ������� �������, ������� � ���� � ����� � ����� ������� ��������, �� ����� � ����� ���� ����� ���� 2 ��  ���� ��������� �����. ������� �� ������ ������������ ������ ������ � ��� ��� ����� - ��� �������:)
������ ������ �������� � ��� ����� �������  ��� ���� ���������.
 

Alessandro

 • �����
�������� ������
« ����� #22 : 21 ���� 2008, 14:35:26 »
�� ��� ����� �������� � �������� - ���������)))
������ ������ � ���� ������ �� �������.
������� ������ 3 ������.
�������� ���� �� ����� ���.
������� � ���� ������� �������� ��� ��������.
�� �����, ����� ������, ����� ��� ������ ����� ������ ��������.

 

�����

 • �����
�������� ������
« ����� #23 : 21 ���� 2008, 14:50:10 »
Alessandro, � ���� ������� ������� ��� ����������:)))
���� �������, ��� ��� ������ ���������� �������� ������� ���������...��� � ������� �� ���������� �� 4 ������. ��� ������� ��� ��������: 1. �������� � ���������� ��� ����� ������� ������� ����������, ������ ������� ��������� � ���� � ���������� ������, �� � �������� ����� ���� ���� �� �������� �� �������. ������, ��� ���������� �������� ������������� �������� ������ � 11 ����� � ����.
 

����� ����������� ���������� � ������� � ���������� ������������, ������� ����� ��������� �������� ���������� ������.
���� ��� ���������� ������ �� ��� - ������, �� ���������� ����������.